CARGONITE
Wyce艅 transport
Us艂ugi
Transport Mi臋dzynarodowy LTL Transport Mi臋dzynarodowy FTLTransport IntermodalTransport KolejowyImport - Eksport ChinyTransport MorskiObs艂uga Kontener贸wOdprawa CelnaMagazynowanieSzkoleniaUs艂ugi Cyfrowe w TSL
Transport
Flota
Bran偶e
News
Przewo藕nik
Kariera
Kontakt
Panel
PL
EN
Transport Mi臋dzynarodowy LTL

Transport Mi臋dzynarodowy LTL

SERVICES

Transport LTL jest rodzajem dostawy, kt贸ry zak艂ada cz臋艣ciowym za艂adunkiem samochodu ci臋偶arowego.

Go General
Transport LTL 鈥 kiedy wybra膰?

Go General

Transport drogowy drobnicowy LTL

Oferujemy Pa艅stwu transport LTL (z ang. Less Than Truck Load), czyli dostaw臋 towar贸w cz臋艣ciowych na terenie ca艂ego kraju i za granic膮. Specjalizujemy si臋 w takich kierunkach jak: Europa Zachodnia, transport na Bliski Wsch贸d oraz do/z Chin.

Czym jest transport drobnicowy LTL? Definicja

Transport LTL (Less Than Truckload) to rodzaj transportu, kt贸ry pozwala na zorganizowanie przewozu mniejszych ilo艣ci towar贸w. Oznacza to, 偶e towar jest dzielony na mniejsze partie i wysy艂any w wynaj臋tym poje藕dzie lub kontenerze. Pozwala to na optymalizacj臋 koszt贸w przewozu drobnych partii towar贸w, poniewa偶 nie jest wymagane wynajmowanie ca艂ego samochodu. Us艂uga ta jest cz臋sto wybierana, gdy zamawiaj膮cy chce przewie藕膰 mniejsze partie towar贸w na r贸偶ne miejsca w kr贸tszym czasie. Ten rodzaj transportu jest nazywany inaczej transportem drobnicowym lub lekkim. W terminologii logistycznej stosuje si臋 tak偶e nazewnictwo: transport PTL (Partial Load).

W przypadku wyboru rozwi膮zania transportu LTL klient p艂aci za wykorzystan膮 przestrze艅 艂adunkow膮, nie ca艂e auto, a wi臋c jest to finansowo korzystniejsze. Ze wzgl臋du na 艂adowanie towar贸w dla kilku nadawc贸w, czas dostawy mo偶e ulec wyd艂u偶eniu.

Zalety transportu mi臋dzynarodowego LTL

1. Elastyczno艣膰 - transport LTL zapewnia du偶膮 elastyczno艣膰 w przewozie r贸偶nych rodzaj贸w towar贸w, a czasami tak偶e dostosowanie si臋 do potrzeb nadawcy lub odbiorcy.

2. Optymalizacja koszt贸w - transport LTL jest o wiele ta艅szy ni偶 transport ca艂opojazdowy, poniewa偶 pozwala podzieli膰 koszty paliwowe i op艂aty za przew贸z na kilka r贸偶nych nadawc贸w.

3. Oszcz臋dno艣膰 czasu - transport LTL pozwala zaoszcz臋dzi膰 czas, poniewa偶 pozwala skr贸ci膰 czas przesy艂ki z jednego miejsca do drugiego.

4. Zr贸wnowa偶ony transport: Transport LTL przyczynia si臋 do zr贸wnowa偶onego rozwoju, poniewa偶 dzi臋ki konsolidacji 艂adunk贸w r贸偶nych klient贸w w jednym poje藕dzie, liczba pojazd贸w na drodze jest zmniejszona. To przek艂ada si臋 na redukcj臋 emisji CO2 i wp艂yw na 艣rodowisko.

5. 艢ledzenie i monitorowanie: Firmy oferuj膮ce transport LTL, jak Cargonite, cz臋sto oferuj膮 mo偶liwo艣膰 艣ledzenia i monitorowania przesy艂ek w czasie rzeczywistym. Klienci mog膮 mie膰 dost臋p do informacji na temat lokalizacji i statusu 艂adunku, co pozwala na lepsz膮 kontrol臋 i zarz膮dzanie procesem transportowym.

6. Wi臋ksza dost臋pno艣膰: Wiele firm transportowych oferuje regularne trasy i us艂ugi LTL na popularnych trasach. To oznacza, 偶e klienci maj膮 wi臋ksz膮 dost臋pno艣膰 do us艂ug przewozowych i mog膮 skorzysta膰 z nich w dogodny dla siebie spos贸b.

7.Zasady bezpiecze艅stwa: Przewo藕nicy LTL s膮 zobligowani do przestrzegania zasad bezpiecze艅stwa w zakresie za艂adunku, roz艂adunku i transportu 艂adunk贸w. To daje klientom pewno艣膰, 偶e ich 艂adunki s膮 odpowiednio zabezpieczone i chronione w trakcie transportu.

Transport LTL ma wiele zalet, kt贸re czyni膮 go atrakcyjn膮 opcj膮 dla klient贸w. Oszcz臋dno艣ci kosztowe, elastyczno艣膰 w dostawie, zr贸wnowa偶ony transport, mo偶liwo艣膰 艣ledzenia przesy艂ek i wi臋ksza dost臋pno艣膰 to tylko niekt贸re z korzy艣ci, kt贸re mo偶na uzyska膰 dzi臋ki temu transportowi.

Transport drogowy Wroc艂aw

Je艣li d艂u偶szy czas nie stanowi dla Pa艅stwa problemu, wyb贸r us艂ug LTL b臋dzie odpowiedni.

Realizujemy transport mi臋dzynarodowy LTL oraz transport krajowy drobnicowy.

Zach臋camy do bezpo艣redniego kontaktu - wyce艅 transport. Ka偶de zapytanie jest przez nas indywidualnie rozpatrywane i staramy si臋 znale藕膰 dla Pa艅stwa najlepsze rozwi膮zania uwzgl臋dniaj膮c wszystkie oczekiwania.

Transport drogowy dla bran偶y

Realizujemy:

Organizujemy transport we Wroc艂awiu, w ca艂ej Polsce, Europie i na 艣wiecie - wyce艅 transport.

Jakie s膮 wady transportu drobnicowego?

Wady transportu LTL:

1. Potencjalne op贸藕nienia: Z powodu zbierania i dostarczania r贸偶nych 艂adunk贸w od r贸偶nych klient贸w, czas dostawy mo偶e by膰 nieco d艂u偶szy w por贸wnaniu do transportu FTL. Istnieje mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia op贸藕nie艅 zwi膮zanych z gromadzeniem i konsolidacj膮 艂adunk贸w.

2. Mniejsza kontrola nad harmonogramem: Klienci, kt贸rzy korzystaj膮 z transportu LTL, mog膮 nie mie膰 pe艂nej kontroli nad harmonogramem dostaw. Terminy dostaw mog膮 by膰 elastyczne, poniewa偶 przewo藕nicy musz膮 uwzgl臋dnia膰 harmonogramy innych klient贸w i skonsolidowa膰 艂adunki w spos贸b optymalny.

Warto jednak zaznaczy膰, 偶e wady transportu LTL mog膮 by膰 minimalizowane lub zarz膮dzane przez profesjonalnego przewo藕nika, jak firma Cargonite, kt贸ry stosuje odpowiednie procedury i dba o bezpiecze艅stwo 艂adunk贸w. Dlatego wa偶ne jest, aby wsp贸艂pracowa膰 z renomowanym przewo藕nikiem, kt贸ry oferuje wysok膮 jako艣膰 us艂ug i skupia si臋 na minimalizowaniu potencjalnych wad zwi膮zanych z transportem LTL.

Kiedy wybra膰 transport drobnicowy?

Transport drobnicowy to idealne rozwi膮zanie dla Twoich przewozowych potrzeb w nast臋puj膮cych sytuacjach:

-Dla mniejszych 艂adunk贸w: Je艣li Twoje przesy艂ki s膮 mniejsze i nie wype艂niaj膮 ca艂ej przestrzeni 艂adunkowej pojazdu, transport LTL to doskona艂a opcja. Dzi臋ki temu mo偶esz zaoszcz臋dzi膰 na kosztach transportu, poniewa偶 dzielisz si臋 przestrzeni膮 艂adunkow膮 z innymi klientami. To oznacza, 偶e p艂acisz tylko za to, co faktycznie przewozisz.

 • Dla elastyczno艣ci czasowej: Je艣li nie masz 艣ci艣le okre艣lonych termin贸w dostaw, transport LTL oferuje wi臋ksz膮 elastyczno艣膰. Dzi臋ki regularnym trasom i harmonogramom dostaw, przewo藕nicy LTL s膮 w stanie skonsolidowa膰 艂adunki r贸偶nych klient贸w w spos贸b optymalny. To daje Ci mo偶liwo艣膰 dostosowania czasu dostawy do swoich preferencji.

 • Dla oszcz臋dno艣ci koszt贸w: Transport LTL pozwala na znaczn膮 redukcj臋 koszt贸w transportu, szczeg贸lnie dla mniejszych 艂adunk贸w. Dzi臋ki dzieleniu koszt贸w z innymi klientami p艂acisz tylko za swoj膮 cz臋艣膰 przestrzeni 艂adunkowej, co jest bardziej ekonomiczne ni偶 wynaj臋cie pe艂nego pojazdu.

 • Dla dba艂o艣ci o 艣rodowisko: Wybieraj膮c transport LTL, przyczyniasz si臋 do zr贸wnowa偶onego rozwoju i ochrony 艣rodowiska. Dzi臋ki konsolidacji 艂adunk贸w liczba pojazd贸w na drodze jest redukowana, co przek艂ada si臋 na mniejsz膮 emisj臋 CO2 i mniejszy wp艂yw na 艣rodowisko.

 • Dla wygodnych i regularnych tras: Przewo藕nicy LTL oferuj膮 regularne trasy na popularnych trasach, co oznacza wi臋ksz膮 dost臋pno艣膰 us艂ug. Mo偶esz mie膰 pewno艣膰, 偶e Twoje przesy艂ki zostan膮 odebrane i dostarczone w terminie, dzi臋ki zaplanowanym trasom i harmonogramom.

Wybierz tak偶e transport LTL w sytuacjach, gdy:

 • przesy艂ki posiadaj膮 kilku adresat贸w, ale jest ich za ma艂o, by wype艂ni膰 ca艂y pojazd i zakwalifikowa膰 transport jako FTL;
 • towar jest zbyt ci臋偶ki, by wys艂a膰 go za pomoc膮 kuriera, ale jednocze艣nie za ma艂y, 偶eby zosta艂 zakwalifikowany jako 艂adunek FTL.
 • towar nie wymaga szybkiej dostawy; przewo偶one s膮 artyku艂y, kt贸rych nie ogranicza czas np. nie maj膮 kr贸tkiego terminu do spo偶ycia, a czas przewozu nie wp艂ywa na ich jako艣膰;

Wybieraj膮c transport LTL, mo偶esz cieszy膰 si臋 korzy艣ciami ekonomicznymi, elastyczno艣ci膮, ochron膮 艣rodowiska i wygodnymi trasami, kt贸re s膮 dost臋pne dla Twojej firmy. Skorzystaj z naszych us艂ug transportowych LTL i przekonaj si臋, jak skutecznie mo偶emy zaspokoi膰 Twoje potrzeby logistyczne.

Transport LTL 鈥 dla jakich bran偶?

Transport cz臋艣ciowy znajduje zastosowanie w bran偶ach, gdzie przewo偶one s膮 mniejsze ilo艣ci towar贸w lub towary r贸偶nych klient贸w w jednym poje藕dzie. Przyk艂ady bran偶 korzystaj膮cych z LTL transportu to:

 • E-commerce: Firmy dzia艂aj膮ce w e-commerce cz臋sto maj膮 mniejsze przesy艂ki, kt贸re wymagaj膮 dostawy do klient贸w indywidualnych. LTL transport umo偶liwia zgrupowanie przesy艂ek r贸偶nych klient贸w w jednym poje藕dzie, co jest ekonomiczne i efektywne.
 • Dystrybucja i logistyka: Firmy zajmuj膮ce si臋 dystrybucj膮 i logistyk膮, kt贸re dostarczaj膮 produkty od r贸偶nych dostawc贸w do r贸偶nych odbiorc贸w, korzystaj膮 z LTL transportu do zgrupowania towar贸w w jednym poje藕dzie i efektywnego zarz膮dzania dostawami.
 • Us艂ugi zdrowotne i farmaceutyczne: Bran偶e zwi膮zane z us艂ugami zdrowotnymi i farmaceutycznymi cz臋sto potrzebuj膮 dostaw mniejszych partii lek贸w, materia艂贸w medycznych czy pr贸bek laboratoryjnych. Nale偶y jednak zwr贸ci膰 uwag臋 na to, 偶e transport LTL zajmuje wi臋cej czasu ni偶 FTL i najlepiej przewozi膰 tylko artyku艂y, kt贸rych nie ogranicza czas, np. nie maj膮 kr贸tkiego terminu do spo偶ycia, a czas przewozu nie wp艂ywa na ich jako艣膰.
 • Handel detaliczny: Sklepy i sieci handlowe cz臋sto korzystaj膮 z transportu LTL do dostawy mniejszych partii towar贸w do swoich sklep贸w. Pozwala to na elastyczno艣膰 w zarz膮dzaniu zapasami.
 • Produkcja: Przemys艂 produkcyjny cz臋sto korzysta z transportu LTL do dostawy surowc贸w, komponent贸w i gotowych produkt贸w. Umo偶liwia to skuteczne zarz膮dzanie 艂a艅cuchem dostaw, szczeg贸lnie w przypadku produkcji na zam贸wienie.

Transport LTL jest wszechstronnym rozwi膮zaniem dla wielu bran偶, kt贸re maj膮 mniejsze ilo艣ci towar贸w do przewiezienia. Oferuje elastyczno艣膰, oszcz臋dno艣膰 koszt贸w i efektywne zarz膮dzanie dostawami. Firma Cargonite zapewnia profesjonalne us艂ugi transportu LTL dla r贸偶nych bran偶, gwarantuj膮c bezpieczne i terminowe dostarczenie towar贸w.

Warto jednak podkre艣li膰, 偶e zar贸wno FTL, jak i LTL transport mog膮 znale藕膰 zastosowanie w wielu r贸偶nych bran偶ach, w zale偶no艣ci od indywidualnych potrzeb i charakteru towar贸w.

sanjeevan-satheeskumar-lHw YWD6JtU-unsplash
transport drogowy

transport mi臋dzynarodowy ltl

sanjeevan-satheeskumar-lHw YWD6JtU-unsplash
transport drogowy

transport mi臋dzynarodowy ftl

Transport intermodalny Cargonite
Transport ekologiczny

Transport Intermodalny

Transport Kolejowy Cargo
Transport Ekonomiczny

Transport Kolejowy

Chiny 2
Bezpieczny Import

Import - Eksport Chiny

Transport Morski
Transport ekologiczny

transport morski

timelab-pro-yx20mpDyr2I-unsplash
Obs艂uga

Kontener贸w

naufal-giffari-gPT8reQIxDU-unsplash
obs艂uga

celna

neonbrand-orGJcWVI6js-unsplash
bezpieczne

magazynowanie

mitchell-luo-YhoXp0AdEWc-unsplash
profesjonalne

szkolenia

markus-spiske-iar-afB0QQw-unsplash
Us艂ugi

Cyfrowe

lights at night
Dostosowana do Twoich wymaga艅

Wycena Transportu

Dodaj kolejny 艂adunek

Wyra偶am zgod臋 na otrzymywanie drog膮 elektroniczn膮 informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 o tre艣ci pochodz膮cych od Omida S.A

Wyra偶am zgod臋 na wykorzystywanie przez Omida S.A. telekomunikacyjnych urz膮dze艅 ko艅cowych i automatycznych system贸w wywo艂uj膮cych celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Wype艂nij wymagane pola

Prze艣lij formularz
Administratorem Pa艅stwa danych osobowych b臋dzie Omida Sp贸艂ka Akcyjna (dalej: Omida). Mo偶na si臋 z nami skontaktowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b: listownie na adres: Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gda艅sk, przez e-mail: bok@omida.pl lub telefonicznie: +48 58 741 88 14. Dane osobowe b臋dziemy przetwarza膰 w celu przygotowania ofert dotycz膮cych produkt贸w i us艂ug Omida. Szczeg贸艂owe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

CARGONITE

CARGONITE Logo
PL
EN
Lokalizacja

T臋czowa 13, 53-601 Wroc艂aw, PL

Copyright 漏 CARGONITE 2023. Designed & Developed by AppClever. Wszelkie prawa zastrze偶one
Szybkie zapytanie
Szybkie zapytanie
Wyce艅 transport
lights at night
Konsultacja z do艣wiadczonym spedytorem

Szybkie zapytanie

Wyra偶am zgod臋 na otrzymywanie drog膮 elektroniczn膮 informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 o tre艣ci pochodz膮cych od Omida S.A

Wyra偶am zgod臋 na wykorzystywanie przez Omida S.A. telekomunikacyjnych urz膮dze艅 ko艅cowych i automatycznych system贸w wywo艂uj膮cych celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Wype艂nij wymagane pola

Prze艣lij formularz
Administratorem Pa艅stwa danych osobowych b臋dzie Omida Sp贸艂ka Akcyjna (dalej: Omida). Mo偶na si臋 z nami skontaktowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b: listownie na adres: Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gda艅sk, przez e-mail: bok@omida.pl lub telefonicznie: +48 58 741 88 14. Dane osobowe b臋dziemy przetwarza膰 w celu przygotowania ofert dotycz膮cych produkt贸w i us艂ug Omida. Szczeg贸艂owe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

CARGONITE

Przegl膮daj膮c t臋 stron臋 zgadzasz si臋 na u偶ywanie plik贸w Cookies. Wi臋cej na Polityka Prywatno艣ci

OK