CARGONITE
Wyceń transport
Usługi
Transport IntermodalTransport Międzynarodowy LTL Transport Międzynarodowy FTLTransport KolejowyTransport MorskiImport - Eksport ChinyObsługa KontenerówOdprawa CelnaMagazynowanieSzkoleniaUsługi Cyfrowe w TSL
Transport
Flota
Branże
News
Przewoźnik
Kariera
Kontakt
Panel
PL
EN
Hub logistyczny - transformacja świata logistyki

Hub logistyczny - transformacja świata logistyki

NEWS

Efektywność i precyzja w zarządzaniu łańcuchem dostaw stały się obecnie kluczowymi elementami sukcesu w branży TSL.

Cargonite

Dzięki nowoczesnym technologiom oraz innowacyjnym rozwiązaniom procesowym, przedsiębiorstwa na całym świecie zacieśniają współpracę, minimalizują koszty i optymalizują działania. W centrum tych wszystkich złożonych operacji znajduje się hub logistyczny, który często określany jest mianem serca nowoczesnej logistyki. Jednak czy rzeczywiście wiemy, czym jest hub logistyczny i jaką rolę odgrywa w zapewnieniu płynności globalnego przepływu towarów? W dzisiejszym artykule poruszymy kwestie powiązane z hubem logistycznym oraz innymi aspektami, które dotyczą magazynowania, sortowania i przeładunków.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie

 2. Hub logistyczny - czym jest?

 3. Co wchodzi w skład hubu logistycznego?

 4. Centralny hub logistyczny zbudowany przez InPost

 5. Największe huby logistyczne na świecie

 6. Różnica pomiędzy hubem logistycznym a magazynem

 7. Podsumowanie

W artykule znajdziesz informacje dotyczące:

 • Największych hubów logistycznych na świecie oraz ich charakterystyki w aspekcie transportu lotniczego i morskiego

 • Największego hubu logistycznego w Polsce oraz powiązanych z tym inwestycji

 • Czym jest sam hub logistyczny oraz czym różni się od tradycyjnego magazynu

Czym jest Hub logistyczny?

Hub logistyczny to centralny punkt, w którym koncentrują się różne działania logistyczne takie jak przechowywanie, przeładunek, sortowanie czy dystrybucja towarów. Jego głównym zadaniem jest usprawnienie i koordynacja przepływu towarów pomiędzy różnymi uczestnikami łańcucha dostaw. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii hub logistyczny może zautomatyzować i zintegrować różne procesy, tworząc sprawną sieć, która połączy producentów, dostawców, hurtowników i odbiorców końcowych.

W strukturze hubu logistycznego kluczową rolę odgrywa jego lokalizacja. Musi być on umiejscowiony w strategicznym punkcie, który połączy różne środki transportu – drogowy, kolejowy, morski czy lotniczy. To połączenie różnych gałęzi transportu sprawia, że hub logistyczny staje się nie tylko centrum przepływu towarów, ale także miejscem, gdzie można skonsolidować ładunki, zoptymalizować przestrzeń magazynową i zarządzać zasobami w sposób bardziej efektywny i ekonomiczny.

W efekcie hub logistyczny to nie tylko fizyczna struktura, ale także zestaw zintegrowanych procesów i technologii, które tworzą spójny ekosystem umożliwiający płynny przepływ informacji i towarów. Jego funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw na globalnym rynku i wydajności całego łańcucha dostaw.

Cantralny hub logistyczny - Cargonite

Źródło: Hillwood Polska

Co wchodzi w skład hubu logistycznego?

Hub logistyczny to złożony system, który integruje różne elementy. Jego składniki są ściśle powiązane i współdziałają ze sobą, aby zapewnić sprawną koordynację i zarządzanie przepływem towarów. Oto główne komponenty, które wchodzą w skład hubu logistycznego:

1. Infrastruktura Transportowa

 • Terminale Przeładunkowe: Zaprojektowane do obsługi różnych rodzajów transportu, takich jak drogowy, kolejowy, morski i lotniczy.

 • Drogi i Tory Kolejowe: Łączące różne części hubu oraz zapewniające dostęp do kluczowych tras transportowych.

 • Porty i Lotniska: Dla obsługi transportu morskiego i lotniczego.

2. Magazyny i Przestrzenie Składowe

 • Magazyny: Dla przechowywania towarów, zarówno na krótki, jak i dłuższy okres.

 • Strefy Celne: Obszary, w których towary mogą być przechowywane bez natychmiastowego obciążenia cłami i podatkami.

 • Chłodnie i Mroźnie: Dla produktów wymagających kontrolowanych warunków temperatury.

3. Technologie i Systemy Informatyczne

 • Systemy Zarządzania Magazynem (WMS): Do kontroli zapasów i zarządzania procesami magazynowymi.

 • Systemy Zarządzania Transportem (TMS): Do planowania i optymalizacji tras i przewozów.

 • Automatyzacja i Robotyka: Dla zwiększenia wydajności i dokładności operacji.

4. Usługi Dodane i Udogodnienia

 • Pakowanie i Etykietowanie: Usługi dodane, takie jak kompletacja zamówień, pakowanie i etykietowanie.

 • Biuro Celnika i Agencji Spedycyjnej: Dla zarządzania dokumentacją celno-spedycyjną.

 • Serwisowanie Pojazdów i Obsługa Techniczna: Na miejscu, aby minimalizować przestoje w transporcie.

5. Personel i Zasoby Ludzkie

 • Pracownicy Logistyki i Obsługi: Od specjalistów od zarządzania zapasami, przez pracowników magazynu, do kierowców i operatorów sprzętu.

 • Zespoły Zarządzania i Planowania: Eksperci odpowiedzialni za koordynację i optymalizację operacji w hubie.

Hub logistyczny jest więc złożoną konstrukcją, w której różne elementy muszą sprawnie współdziałać ze sobą. Wybór odpowiedniej lokalizacji, technologii i procesów zarządzania jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania hubu logistycznego, a wdrożenie i zarządzanie tak złożonym systemem wymaga dogłębnej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie logistyki.

Centralny hub logistyczny zbudowany przez InPost

InPost, jako jedno z największych przedsiębiorstw logistycznych w Polsce, zainwestował w rozwój centralnego hubu logistycznego, aby usprawnić swoje operacje na terenie kraju. Centralny hub logistyczny InPost jest zlokalizowany w strategicznym miejscu w Polsce, obok autostrady A1 w kompleksie Central European Logistics Hub w Łodzi. Poniższe wideo prezentuje dokładnie wygląd oraz powierzchnię wewnętrzną.

Największe huby logistyczne na świecie

Największe huby logistyczne na świecie odgrywają kluczową rolę w globalnym handlu i łańcuchach dostaw. Aby dostarczyć ładunki na tak duże odległości, wykorzystuje się transport międzynarodowy, który jest specjalistyczną dziedziną transportu wykorzystującą najnowsze technologie. Oto przykłady największych hubów logistycznych, które są znane z dużej ilości operacji na rynku globalnym i strategicznej lokalizacji:

1. Singapur

 • Port Singapur: Jeden z najbardziej ruchliwych portów na świecie, obsługujący znaczące ilości towarów.

 • Changi Airport: Ważny węzeł dla transportu lotniczego na terenie Malezji oraz całej Europy.

2. Rotterdam, Holandia

 • Port w Rotterdamie: Największy port w Europie i jeden z najbardziej zautomatyzowanych na świecie.

3. Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

 • Port Jebel Ali: Największy port na Bliskim Wschodzie i ważny hub dla regionu.

 • Dubai International Airport: Kluczowy węzeł dla międzynarodowego transportu lotniczego.

4. Szanghaj, Chiny

 • Port Szanghaj: Największy port kontenerowy na świecie pod względem przepustowości.

 • Pudong International Airport: Ważny hub dla transportu lotniczego w regionie Azji i Pacyfiku.

5. Los Angeles, USA

 • Port Los Angeles: Największy port w Ameryce Północnej pod względem wartości towarów.

6. Memphis, USA

 • Memphis International Airport: Siedziba głównego centrum sortowania FedEx, jednego z największych na świecie.

7. Frankfurt, Niemcy

 • Port Lotniczy Frankfurt: Główny węzeł lotniczy w Europie i siedziba hubu Lufthansy.

 • Frankfurt Transport Hub: Ważny węzeł kolejowy i drogowy.

8. Antwerpia, Belgia

 • Port w Antwerpii: Jeden z największych portów w Europie, odgrywający kluczową rolę w handlu europejskim.

9. Tokio, Japonia

 • Port Tokio: Ważny hub dla handlu w regionie Azji i Pacyfiku.

10. Panama

 • Kanał Panamski: Strategiczny punkt przewodni dla międzynarodowego handlu morskiego, łączący Ocean Atlantycki z Pacyfikiem.

Podane przykłady hubów logistycznych odgrywają kluczową rolę dla globalnego łańcucha dostaw. Ich udział w logistyce ładunków w międzynarodowym handlu, zarządzaniu przepływem towarów i integracji różnych środków transportu od kilku lat jest wzorem do naśladowania.

Różnica pomiędzy hubem logistycznym a magazynem

Hub logistyczny i magazyn są ważnymi elementami łańcucha dostaw, ale mają różne funkcje i charakterystyki. Z doświadczenia, jakie posiadamy, jesteśmy w stanie scharakteryzować niektóre aspekty logistyczne zarówno dla hubu logistycznego, jak i magazynu. Poniżej przedstawiamy zestawienie, które dokładnie charakteryzuje obie placówki:

1. Funkcja i Zakres Działalności

 • Hub Logistyczny: Jest to złożony system, który nie tylko obejmuje magazynowanie, ale także koordynuje różne działania logistyczne, takie jak przeładunek, sortowanie, dystrybucja i konsolidacja ładunków. Hub logistyczny służy jako kluczowy punkt łączący różne środki transportu i uczestników łańcucha dostaw.

 • Magazyn: Jest to miejsce, w którym towary są przechowywane na pewien czas. Głównym zadaniem magazynu jest bezpieczne i efektywne przechowywanie towarów, bez dodatkowych złożonych usług logistycznych.

2. Kompleksowość

 • Hub Logistyczny: Obejmuje szeroką gamę usług i procesów, w tym transport, technologię, zarządzanie informacją, usługi dodane i wiele innych. Wymaga zintegrowanego podejścia i zaawansowanej koordynacji.

 • Magazyn: Skupia się na przechowywaniu i ewentualnie na pewnych podstawowych procesach, takich jak kompletacja zamówień czy pakowanie. Jest mniej złożony niż hub logistyczny.

3. Infrastruktura i Wyposażenie

 • Hub Logistyczny: Posiada rozbudowaną infrastrukturę, łączącą różne środki transportu, takie jak terminale przeładunkowe, porty, lotniska, drogi i tory kolejowe. Wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak systemy zarządzania magazynem (WMS) i transportem (TMS).

 • Magazyn: Skupia się głównie na przechowywaniu i niekoniecznie zawiera złożoną infrastrukturę transportową czy zaawansowane technologie.

4. Rola w Łańcuchu Dostaw

 • Hub Logistyczny: Jest kluczowym elementem w globalnym łańcuchu dostaw, łączącym różne rynki i uczestników, i często służy jako główny punkt dystrybucji dla określonego regionu lub nawet kontynentu.

 • Magazyn: Jest bardziej zlokalizowany i służy konkretnym celom magazynowania w ramach określonego łańcucha dostaw lub przedsiębiorstwa.

Podczas gdy magazyn jest głównie miejscem przechowywania towarów, hub logistyczny jest znacznie bardziej złożonym centrum koordynacji, które integruje różne aspekty logistyki. Hub logistyczny odgrywa kluczową rolę w optymalizacji i zarządzaniu przepływem towarów na szerszą skalę, podczas gdy magazyn skupia się głównie na funkcji przechowywania.

Podsumowanie

Kraje europejskie dynamicznie zwiększają zakres swoich operacji importowych i eksportowych, co generuje nieodzowną potrzebę konstrukcji rozległych hubów logistycznych. Te wielkoskalowe centra służą konsolidacji różnorodnych uczestników łańcucha dostaw, tworząc spójny i wydajny ekosystem. Logistyczne huby, działające na imponującą skalę, są zdolne do zarządzania znaczącymi wolumenami ładunków. Ich infrastruktura jest precyzyjnie zaprojektowana i dostosowana do specyficznych wymagań korporacji korzystających z tych zaawansowanych terminali przeładunkowych.

Implementacja multimodalnych hubów logistycznych służy nie tylko odciążeniu głównych arterii komunikacyjnych, ale również umożliwia bardziej zrównoważone rozłożenie obciążenia pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w łańcuch dostaw. Takie podejście skutkuje zmniejszeniem kosztów związanych z procedurami celno-podatkowymi oraz znaczącą optymalizacją całego procesu zarządzania operacjami importowymi i eksportowymi. Jeśli masz pytania związane z hubami logistycznymi lub potrzebujesz porady w zakresie transportu do któregoś z hubów, skontaktuj się z nami - chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

System BDE — charakterystyka naczep z systemem BDE
Cargonite

System BDE — charakterystyka naczep z systemem BDE

Cargonite

W świecie zdominowanym przez cyfrową transformację kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw staje się zdolność do efektywnego gromadzenia, zarządzania i wymiany danych.

Transport Materiałów Niebezpiecznych ADR
Cargonite

Transport Materiałów Niebezpiecznych ADR

Cargonite

Oferujemy przewóz materiałów uznanych przez prawo za niebezpieczne — specjalnie dopasowanymi środkami transportu.

Cykl spotkań z Trans.eu
Cargonite

Cykl spotkań z Trans.eu

Cargonite

W lutym 2023 rozpoczęliśmy cykl spotkań z Trans.eu.

Inteligentne systemy transportowe
Cargonite

Inteligentne systemy transportowe

Cargonite

Inteligentne systemy transportowe mają na celu zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i ekologiczności systemów transportowych, a także poprawę jakości życia obywateli i podróżnych.

Cross trade — definicja i charakterystyka
Cargonite

Cross trade — definicja i charakterystyka

Cargonite

Cross trade to termin często stosowany w logistyce i transporcie międzynarodowym.

Hub logistyczny - transformacja świata logistyki
Cargonite

Hub logistyczny - transformacja świata logistyki

Cargonite

Efektywność i precyzja w zarządzaniu łańcuchem dostaw stały się obecnie kluczowymi elementami sukcesu w branży TSL.

Tranzyt - definicja, rodzaje i przejazd tranzytowy
Cargonite

Tranzyt - definicja, rodzaje i przejazd tranzytowy

Cargonite

Dowiedz się, czym jest tranzyt towarów oraz jakie są rodzaje tranzytu. Artykuł omawia także przewóz bezpośredni i pośredni oraz rolę magazynów tranzytowych. Zdobądź wiedzę na temat tranzytu celnego, WPT oraz procedur TIR i konwencji CMR.

Odprawa celna - definicja, rodzaje, charakterystyka
Cargonite

Odprawa celna - definicja, rodzaje, charakterystyka

Cargonite

Z tego wpisu dowiesz się, czym jest odprawa celna, jakie są jej rodzaje oraz jak poprawnie powinna zostać wykonana. Zapraszamy do przeczytania artykułu!

System WMS - charakterystyka, koszt
Cargonite

System WMS - charakterystyka, koszt

Cargonite

System gospodarki magazynowej - czym jest? Ile kosztuje? Jak wybrać odpowiedni? Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania.

Dok przeładunkowy - charakterystyka i zastosowanie
Cargonite

Dok przeładunkowy - charakterystyka i zastosowanie

Cargonite

Dok przeładunkowy jest kluczowym elementem w różnych sektorach transportu i logistyki.

Otwieramy oddział w Gdańsku
Cargonite

Otwieramy oddział w Gdańsku

Cargonite

W styczniu 2023 otworzyliśmy oddział Cargonite - Gdańsk.

Cargonite członkiem PISiL
Cargonite

Cargonite członkiem PISiL

Cargonite

W grudniu 2022 staliśmy się członkiem PISiL.

Przewozy towarów - rodzaj towaru a dopasowany transport. Jak wybrać?
Cargonite

Przewozy towarów - rodzaj towaru a dopasowany transport. Jak wybrać?

Cargonite

Przewóz towarów w dzisiejszym świecie jest nieodłącznym elementem działalności wielu firm. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj transportu, który będzie dopasowany do rodzaju przewożonego towaru.

Spedytor i logistyk — czym się zajmują i jakie są różnice pomiędzy tymi zawodami?
Cargonite

Spedytor i logistyk — czym się zajmują i jakie są różnice pomiędzy tymi zawodami?

Cargonite

Zastanawiasz się nad różnicami między spedytorem a logistykiem? Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać kluczowe różnice między tymi zawodami. Dowiedz się, jakie obowiązki mają spedytorzy i logistycy oraz poznaj naszą ofertę pracy w Cargonite!

Modele transportowe wykorzystywane w logistyce. Jakie są?
Cargonite

Modele transportowe wykorzystywane w logistyce. Jakie są?

Cargonite

Logistyka jest kluczowym elementem gospodarki, łączącym różne sektory i umożliwiającym sprawną wymianę towarów na skalę globalną. Aby sprostać zadaniu, branża TSL wykorzystuje modele transportowe, dostosowane do konkretnych potrzeb, wymagań i warunków.

Bieg Firmowy dla Fundacji Everest
Cargonite

Bieg Firmowy dla Fundacji Everest

Cargonite

Bieg Firmowy dla Fundacji Everest. To była już 10 edycja tego wydarzenia.

GO ft. Dominik Zadora Champion Fight Club
News

GO ft. Dominik Zadora Champion Fight Club

News

GO ft. Dominik Zadora Champion Fight Club

ZJAZD KIEROWNIKÓW 2022 Omida Group
News

ZJAZD KIEROWNIKÓW 2022 Omida Group

News

Zjazd Kierowników Omida Group 2022

Razem możemy więcej
News

Razem możemy więcej

News

Cargonite Team pomagamy Ukrainie

Partnerstwo z Spedytor.org
Cargonite

Partnerstwo z Spedytor.org

Cargonite

W styczniu 2022 podjęliśmy współpracę ze Spedytor.org! W ramach współpracy opracujemy cykl artykułów o bezpieczeństwie w transporcie.

CARGONITE Logo
PL
EN
Lokalizacja

Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, PL

Copyright © CARGONITE 2024. Designed & Developed by AppClever. Wszelkie prawa zastrzeżone
Szybkie zapytanie
Szybkie zapytanie
Wyceń transport
lights at night
Konsultacja z doświadczonym spedytorem

Szybkie zapytanie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Cargonite Spółka z .o.o

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Cargonite telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Wypełnij wymagane pola

Prześlij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Cargonite Spółka z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, przez e-mail: rodo@cargonite.pl lub telefonicznie: +48 453 019 266. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

CARGONITE

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych do faktur. Aktualne dane znajdują się w zakładce Kontakt.

OK

Przeglądając tę stronę zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności

OK