CARGONITE
Wyceń transport
Usługi
Transport IntermodalTransport Międzynarodowy LTL Transport Międzynarodowy FTLTransport KolejowyTransport MorskiImport - Eksport ChinyObsługa KontenerówOdprawa CelnaMagazynowanieSzkoleniaUsługi Cyfrowe w TSL
Transport
Flota
Branże
News
Przewoźnik
Kariera
Kontakt
Panel
PL
EN
Inteligentne systemy transportowe

Inteligentne systemy transportowe

NEWS

Inteligentne systemy transportowe mają na celu zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i ekologiczności systemów transportowych, a także poprawę jakości życia obywateli i podróżnych.

Cargonite

Inteligentne systemy transportowe mają na celu zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i ekologiczności systemów transportowych, a także poprawę jakości życia obywateli i podróżnych. Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się, czym są inteligentne systemy transportowe, jakie są ich zastosowania i gdzie można je spotkać.

Spis treści:

  1. Wprowadzenie

  2. Czym są systemy ITS?

  3. Zalety stosowania Inteligentnych systemów transportowych

  4. Zastosowania Inteligentnych systemów transportowych

  5. Inteligentne systemy transportowe wewnątrzzakładowe

  6. ITS jako część efektywnego wykorzystania sieci transportowej

  7. Podsumowanie

W artykule dowiesz się: 

  • Jakie zastosowania posiadają inteligentne systemy transportowe - w jaki sposób wpływaja na usprawnianie procesów logistycznych

  • Na jakiej zasadzie działają systemy transportowe wewnątrzzakładowe oraz jakie obszary obejmują

  • Czym tak naprawde są ITS - na przykładzie autonomicznych ciągników Volvo Vera produkowanych w Szwecji

Czym są systemy Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)?

Systemy ITS, czyli Inteligentne Systemy Transportowe (ang. Intelligent Transportation Systems) to zintegrowane technologie informatyczne, komunikacyjne i elektroniczne stosowane w różnych formach transportu — od drogowego, przez kolejowy, lotniczy, po morski. Celem ich działania jest zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności i wygody transportu, zarówno dla pasażerów, jak i operatorów transportowych. Technologie ITS są coraz częściej stosowane na całym świecie i mają ogromny potencjał do przekształcenia sposobu spojrzenia na branżę TSL. Przykładem jest Szwecja, która rozpoczyna wdrażanie autonomicznych ciągników Volvo Vera, obsługiwanych są przez jeden budynek centrali.

Zalety stosowania Inteligentnych systemów transportowych

Inteligentne systemy transportowe mają potencjał do przekształcenia naszych systemów transportowych, czyniąc je bezpieczniejszymi, efektywniejszymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska. Inteligentne systemy transportowe (ITS) przynoszą wiele zalet, które przyczyniają się do efektywniejszego i bezpieczniejszego transportu. Oto niektóre z nich:

1. Poprawa bezpieczeństwa: ITS przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez monitorowanie warunków drogowych i dostarczanie kierowcom informacji w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepsze reagowanie na potencjalne zagrożenia. Systemy te mogą także wykorzystywać dane do przewidywania i zapobiegania wypadkom.

2. Efektywność: Inteligentne systemy transportowe mogą znacząco zwiększyć efektywność transportu poprzez optymalizację przepływu ruchu, zmniejszanie korków i skracanie czasów podróży. Mogą także pomagać w planowaniu tras i informować kierowców o alternatywnych trasach w przypadku utrudnień na drogach.

3. Oszczędność zasobów: ITS mogą przyczyniać się do redukcji emisji CO2 poprzez optymalizację ruchu i zmniejszanie ilości czasu spędzanego na stanie w korkach. Mogą także pomóc w oszczędzaniu paliwa poprzez efektywniejsze zarządzanie ruchem.

4. Komfort i wygoda: Inteligentne systemy transportowe mogą zwiększać komfort i wygodę podróżujących poprzez dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym, takich jak status połączeń, opóźnienia, czy dostępność miejsc parkingowych. W przypadku transportu publicznego mogą one także ułatwiać płatności i rezerwacje.

5. Wsparcie dla nowych technologii: ITS są kluczowe dla rozwoju i implementacji nowych technologii, takich jak pojazdy autonomiczne. Dzięki nim pojazdy te mogą komunikować się ze sobą i z infrastrukturą drogową, co umożliwia bezpieczne i efektywne poruszanie się po drogach.

Zastosowania Inteligentnych systemów transportowych

Inteligentne systemy transportowe stanowią istotny kierunek rozwoju transportu, który może przyczynić się do zwiększenia jego efektywności i bezpieczeństwa. ITS wykorzystują różne technologie, w tym analizę danych, maszynowe uczenie się, sztuczną inteligencję, a także różne formy łączności bezprzewodowej. Poniżej przedstawiam kilka przykładów zastosowań inteligentnych systemów transportowych:

1. Zarządzanie ruchem: ITS mogą analizować dane o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym, przewidywać zmiany i automatycznie dostosowywać sygnalizację świetlną, aby zminimalizować korki.

2. Zwiększona ilość systemów kontroli: Dzięki zastosowaniu czujników i kamery, systemy te mogą wykrywać niebezpieczne sytuacje na drogach, takie jak kolizje czy nieodpowiednie warunki pogodowe, i automatycznie informować kierowców lub odpowiednie służby.

3. Zintegrowane systemy płatności: Rozwiązania ITS mogą umożliwiać płatności za różne usługi transportowe, takie jak bilety na pociąg czy opłaty drogowe, w jednym, zintegrowanym systemie.

4. Inteligentne parkingi: Systemy te mogą monitorować dostępność miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym i kierować kierowców do dostępnych miejsc, co pomaga zaoszczędzić czas i paliwo.

5. Transport publiczny: Rozwiązania ITS mogą zapewniać informacje w czasie rzeczywistym o rozkładzie jazdy i opóźnieniach, co pomaga pasażerom planować swoje podróże.

6. Autonomiczne pojazdy: Systemy ITS stanowią kluczowy element dla rozwoju pojazdów autonomicznych, które mogą komunikować się ze sobą i z infrastrukturą drogową, aby bezpiecznie i efektywnie poruszać się po drogach.

Ze względu na złożoność tych systemów, ich wdrożenie i zarządzanie wymagają zaawansowanych umiejętności i technologii. Takie technologie obowiązują już np. na autostradach w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Inteligentne systemy transportowe wewnątrzzakładowe

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wewnątrzzakładowe to zastosowanie technologii ITS w obrębie określonej instytucji, takiej jak zakład produkcyjny, magazyn, czy port lotniczy. Ich celem jest optymalizacja przepływu towarów i ludzi, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności, oraz zmniejszenie kosztów.

Przykładowe zastosowania ITS wewnątrzzakładowych mogą obejmować:

1. Zarządzanie flotą pojazdów: Systemy ITS mogą monitorować lokalizację i działanie pojazdów wewnątrz zakładu, co pozwala na efektywne zarządzanie flotą. Informacje te mogą być wykorzystywane do optymalizacji tras, planowania przeglądów i napraw, czy monitorowania zużycia paliwa.

2. Kontrola dostępu i bezpieczeństwo: Inteligentne systemy mogą kontrolować dostęp do różnych obszarów zakładu, monitorować obszary o wysokim ryzyku, czy wykrywać niebezpieczne sytuacje, takie jak przeciążenie maszyn czy przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez pojazdy.

3. Zarządzanie przepływem towarów: Za pomocą systemów ITS możliwe jest śledzenie towarów w czasie rzeczywistym, co pozwala na optymalizację procesów logistycznych, minimalizowanie opóźnień i błędów, oraz zwiększenie efektywności całego łańcucha dostaw.

4. Automatyzacja procesów: W niektórych przypadkach, systemy ITS mogą także wspierać automatyzację procesów, takich jak sortowanie towarów, skanowanie kodów kreskowych, czy automatyczne prowadzenie pojazdów.

Wdrożenie ITS wewnątrzzakładowych wymaga oczywiście odpowiedniego planowania i inwestycji, ale potencjalne korzyści mogą znacznie przewyższać te koszty. Zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i jakości usług, a także zmniejszenie kosztów operacyjnych to tylko niektóre z możliwych do osiągnięcia korzyści.

Jak podaje Stowarzyszenie ITS Polska istnieje przynajmniej kilka korzyści wynikających z wdrożenia systemów klasy ITS. Przede wszystkim ważne jest zwiększenie przepustowości ulic. Takie działanie pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ustali prirytetowość w zakresie dopasowania transportu do aktualnych sytuacji drogowych. Istotnym czynnikiem jest także poprawa jakości środowiska naturalnego przez redukcję emisji spalin o 30–50%. Istotność ekologicznego transportu w obecnych czasach staje się głównym tematem w aspekcie organizacji transportu krajowego i międzynarodowego.

ITS jako część efektywnego wykorzystania sieci transportowej

Efektywne wykorzystanie sieci transportowej jest kluczem do zapewnienia płynnego przepływu ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia ogólnej wydajności systemu transportowego. Poniżej znajdują się kluczowe aspekty efektywnego wykorzystania sieci transportowej:

1. Inteligentne Systemy Transportowe (ITS): Jak wcześniej wspomnieliśmy, ITS mogą znacznie przyczynić się do efektywnego wykorzystania sieci transportowej. Dzięki swoim technologiom, takim jak zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym, przewidywanie korków, dostosowywanie sygnalizacji świetlnej do aktualnych warunków ruchu, ITS mogą znacząco poprawić przepływ ruchu.

2. Zarządzanie Popytem na Transport (TDM): TDM to strategie mające na celu zmniejszenie obciążenia sieci transportowych poprzez promowanie alternatyw dla samochodów osobowych, takich jak komunikacja publiczna, rowery, chodzenie pieszo lub carpooling. Może to obejmować takie działania, jak stworzenie infrastruktury dla rowerzystów i pieszych, ułatwienie dostępu do transportu publicznego, czy promowanie elastycznego czasu pracy, aby zmniejszyć ruch w godzinach szczytu.

3. Optymalizacja infrastruktury: Poprawa istniejącej infrastruktury lub budowa nowej może także przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania sieci transportowej. Może to obejmować poprawę jakości dróg, budowę nowych tras, czy rozbudowę sieci transportu publicznego.

4. Zintegrowane systemy płatności: Zintegrowane systemy płatności, które umożliwiają płatność za różne formy transportu za pomocą jednego systemu, mogą także przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania sieci transportowej. Ułatwiają one korzystanie z transportu publicznego, co może skłonić więcej osób do wyboru tych form transportu zamiast samochodów osobowych.

5. Wdrażanie technologii "zielonego" transportu: Poprzez promowanie i wdrażanie technologii "zielonego" transportu, takich jak pojazdy elektryczne, hybrydowe czy na wodór, możemy zmniejszyć emisje zanieczyszczeń i zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko, jednocześnie efektywnie wykorzystując sieć transportową.

Przykład zastosowania inteligentnych systemów transportowych w Polsce widoczny jest np. w Gdyni, gdzie na skrzyżowaniu koło Galerii Handlowej ,,Riviera" zastosowano takie technologie obejmujące: światła drogowe, zgranie pomiędzy pojazdami: autobus-trolejbus-pociąg oraz ciągi pieszo-rowerowe i parkingi.

Inteligentne systemy transportowe - Cargonite

Źródło: Zysinska M., ROZWÓJ INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W POLSCE, str. 865

Podsumowanie

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) przynoszą ogromne korzyści dla różnych rodzajów transportu, od transportu miejskiego, przez zarządzanie flotą, po systemy wewnątrzzakładowe. ITS wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak czujniki, komunikacja bezprzewodowa, przetwarzanie danych i technologie sterowania, aby poprawić efektywność, bezpieczeństwo i wygodę transportu.

Jednym z kluczowych aspektów ITS jest zdolność do integracji z różnymi systemami transportowymi i przetwarzania dużych ilości danych w celu zwiększenia efektywności sieci transportowej. Aby poznać więcej szczegółów związanych z ITS zapraszamy do kontaktu! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

System BDE — charakterystyka naczep z systemem BDE
Cargonite

System BDE — charakterystyka naczep z systemem BDE

Cargonite

W świecie zdominowanym przez cyfrową transformację kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw staje się zdolność do efektywnego gromadzenia, zarządzania i wymiany danych.

Transport Materiałów Niebezpiecznych ADR
Cargonite

Transport Materiałów Niebezpiecznych ADR

Cargonite

Oferujemy przewóz materiałów uznanych przez prawo za niebezpieczne — specjalnie dopasowanymi środkami transportu.

Cykl spotkań z Trans.eu
Cargonite

Cykl spotkań z Trans.eu

Cargonite

W lutym 2023 rozpoczęliśmy cykl spotkań z Trans.eu.

Inteligentne systemy transportowe
Cargonite

Inteligentne systemy transportowe

Cargonite

Inteligentne systemy transportowe mają na celu zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i ekologiczności systemów transportowych, a także poprawę jakości życia obywateli i podróżnych.

Cross trade — definicja i charakterystyka
Cargonite

Cross trade — definicja i charakterystyka

Cargonite

Cross trade to termin często stosowany w logistyce i transporcie międzynarodowym.

Hub logistyczny - transformacja świata logistyki
Cargonite

Hub logistyczny - transformacja świata logistyki

Cargonite

Efektywność i precyzja w zarządzaniu łańcuchem dostaw stały się obecnie kluczowymi elementami sukcesu w branży TSL.

Tranzyt - definicja, rodzaje i przejazd tranzytowy
Cargonite

Tranzyt - definicja, rodzaje i przejazd tranzytowy

Cargonite

Dowiedz się, czym jest tranzyt towarów oraz jakie są rodzaje tranzytu. Artykuł omawia także przewóz bezpośredni i pośredni oraz rolę magazynów tranzytowych. Zdobądź wiedzę na temat tranzytu celnego, WPT oraz procedur TIR i konwencji CMR.

Odprawa celna - definicja, rodzaje, charakterystyka
Cargonite

Odprawa celna - definicja, rodzaje, charakterystyka

Cargonite

Z tego wpisu dowiesz się, czym jest odprawa celna, jakie są jej rodzaje oraz jak poprawnie powinna zostać wykonana. Zapraszamy do przeczytania artykułu!

System WMS - charakterystyka, koszt
Cargonite

System WMS - charakterystyka, koszt

Cargonite

System gospodarki magazynowej - czym jest? Ile kosztuje? Jak wybrać odpowiedni? Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania.

Dok przeładunkowy - charakterystyka i zastosowanie
Cargonite

Dok przeładunkowy - charakterystyka i zastosowanie

Cargonite

Dok przeładunkowy jest kluczowym elementem w różnych sektorach transportu i logistyki.

Otwieramy oddział w Gdańsku
Cargonite

Otwieramy oddział w Gdańsku

Cargonite

W styczniu 2023 otworzyliśmy oddział Cargonite - Gdańsk.

Cargonite członkiem PISiL
Cargonite

Cargonite członkiem PISiL

Cargonite

W grudniu 2022 staliśmy się członkiem PISiL.

Przewozy towarów - rodzaj towaru a dopasowany transport. Jak wybrać?
Cargonite

Przewozy towarów - rodzaj towaru a dopasowany transport. Jak wybrać?

Cargonite

Przewóz towarów w dzisiejszym świecie jest nieodłącznym elementem działalności wielu firm. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj transportu, który będzie dopasowany do rodzaju przewożonego towaru.

Spedytor i logistyk — czym się zajmują i jakie są różnice pomiędzy tymi zawodami?
Cargonite

Spedytor i logistyk — czym się zajmują i jakie są różnice pomiędzy tymi zawodami?

Cargonite

Zastanawiasz się nad różnicami między spedytorem a logistykiem? Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać kluczowe różnice między tymi zawodami. Dowiedz się, jakie obowiązki mają spedytorzy i logistycy oraz poznaj naszą ofertę pracy w Cargonite!

Modele transportowe wykorzystywane w logistyce. Jakie są?
Cargonite

Modele transportowe wykorzystywane w logistyce. Jakie są?

Cargonite

Logistyka jest kluczowym elementem gospodarki, łączącym różne sektory i umożliwiającym sprawną wymianę towarów na skalę globalną. Aby sprostać zadaniu, branża TSL wykorzystuje modele transportowe, dostosowane do konkretnych potrzeb, wymagań i warunków.

Bieg Firmowy dla Fundacji Everest
Cargonite

Bieg Firmowy dla Fundacji Everest

Cargonite

Bieg Firmowy dla Fundacji Everest. To była już 10 edycja tego wydarzenia.

GO ft. Dominik Zadora Champion Fight Club
News

GO ft. Dominik Zadora Champion Fight Club

News

GO ft. Dominik Zadora Champion Fight Club

ZJAZD KIEROWNIKÓW 2022 Omida Group
News

ZJAZD KIEROWNIKÓW 2022 Omida Group

News

Zjazd Kierowników Omida Group 2022

Razem możemy więcej
News

Razem możemy więcej

News

Cargonite Team pomagamy Ukrainie

Partnerstwo z Spedytor.org
Cargonite

Partnerstwo z Spedytor.org

Cargonite

W styczniu 2022 podjęliśmy współpracę ze Spedytor.org! W ramach współpracy opracujemy cykl artykułów o bezpieczeństwie w transporcie.

CARGONITE Logo
PL
EN
Lokalizacja

Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, PL

Copyright © CARGONITE 2024. Designed & Developed by AppClever. Wszelkie prawa zastrzeżone
Szybkie zapytanie
Szybkie zapytanie
Wyceń transport
lights at night
Konsultacja z doświadczonym spedytorem

Szybkie zapytanie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Cargonite Spółka z .o.o

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Cargonite telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Wypełnij wymagane pola

Prześlij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Cargonite Spółka z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, przez e-mail: rodo@cargonite.pl lub telefonicznie: +48 453 019 266. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

CARGONITE

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych do faktur. Aktualne dane znajdują się w zakładce Kontakt.

OK

Przeglądając tę stronę zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności

OK