CARGONITE
Wyceń transport
Usługi
Transport IntermodalTransport Międzynarodowy LTL Transport Międzynarodowy FTLTransport KolejowyTransport MorskiImport - Eksport ChinyObsługa KontenerówOdprawa CelnaMagazynowanieSzkoleniaUsługi Cyfrowe w TSL
Transport
Flota
Branże
News
Przewoźnik
Kariera
Kontakt
Panel
PL
EN
Modele transportowe wykorzystywane w logistyce. Jakie są?

Modele transportowe wykorzystywane w logistyce. Jakie są?

NEWS

Logistyka jest kluczowym elementem gospodarki, łączącym różne sektory i umożliwiającym sprawną wymianę towarów na skalę globalną. Aby sprostać zadaniu, branża TSL wykorzystuje modele transportowe, dostosowane do konkretnych potrzeb, wymagań i warunków.

Cargonite

Logistyka jest kluczowym elementem gospodarki, łączącym wszystkie sektory i umożliwiającym sprawną wymianę towarów na skalę globalną. Aby sprostać temu zadaniu, branża logistyczna wykorzystuje różne modele transportowe, które są dostosowane do konkretnych potrzeb, wymagań i warunków.

Spis treści

 1. Różne modele transportowe

 2. Modele transportowe w odniesieniu do transportu krajowego

 3. Modele transportowe w odniesieniu do transportu międzynarodowego

 4. Typy modeli transportowych

 5. Modele organizacji transportu

 6. Modele transportowe wykorzystywane w logistyce - Podsumowanie

W tym artykule przedstawimy:

 • Jakie modele transportowe istnieją w systemie logistycznym — czym dokładnie jest model transportowy oraz jakie ma znaczenie w logistyce.

 • Typy modeli transportowych — charakterystyka i wyjaśnienie poszczególnych modeli transportowych.

 • Modele organizacji transportu — określenie metod oraz scharakteryzowanie modeli obecnych podczas organizacji transportu.

 • Podsumowanie — przemyślenia związane z obowiązującymi modelami transportowymi

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym artykułem, który pomoże lepiej zrozumieć i wykorzystać modele transportowe w kontekście działań logistycznych.

Różne Modele Transportowe

W logistyce i spedycji można zidentyfikować kilka podstawowych modeli transportowych, które służą do przewozu towarów na różne odległości, poprzez różne środki transportu. Podstawowe modele to transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy oraz Intermodalny, który łączy kilka form transportu w jednym łańcuchu dostaw. Wybór modelu transportowego zależy od wielu czynników, takich jak odległość, czas, koszty, rodzaj towarów, dostępność infrastruktury transportowej, wymagania prawne i środowiskowe, a także specyfika rynku i klientów.

W poniższym filmie przedstawiono łańcuch transportowy, który jest obecny w każdym modelu transportowym. Dowiedz się, jak odpowiednio zarządzać organizacją transportu w różnych modelach transportowych.

Transport Krajowy

W ramach transportu krajowego najczęściej stosowanym modelem jest transport drogowy. Jest on elastyczny, szybki i efektywny, szczególnie na krótkie i średnie odległości, w obszarach o dobrze rozwiniętej sieci drogowej. Może być wykorzystywany do transportu praktycznie wszystkich rodzajów towarów, zarówno na etapie dystrybucji, jak i dostaw bezpośrednio do klientów. Transport kolejowy jest również istotnym modelem transportu krajowego, szczególnie dla przewozu dużych ilości towarów, takich jak surowce czy produkty przemysłowe, na długie odległości. Odbywa się on przede wszystkim za pośrednictwem określonych tras (ich istotność określana jest mianem superwęzłów), oraz węzłów pośrednich i pomocniczych. Zaprezentowane jest to na poniższej grafice.

transport-pomiedzy-wezlami

Źródło fot.: Czechowski i in., 2022

Transport Międzynarodowy

W skali międzynarodowej praca logistyka polega na odpowiednim wykorzystaniu różnych modeli transportowych, w zależności od odległości, rodzaju towarów i wymagań rynkowych. Transport morski jest najczęściej stosowany w handlu międzynarodowym, dzięki swojej dużej pojemności, efektywności kosztowej i globalnej dostępności. Jest on idealny dla przewozu dużej ilości towarów na długie odległości, szczególnie między kontynentami. Transport lotniczy jest stosowany, gdy wymagana jest szybkość i niezawodność, mimo wyższych kosztów. Jest to preferowany model transportu dla cennych, delikatnych lub pilnych towarów. Transport Intermodalny jest coraz bardziej popularny w logistyce międzynarodowej, łącząc zalety różnych form transportu, aby zapewnić efektywną i zrównoważoną usługę przewozową.

Typy Modeli Transportowych

Modele transportowe można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów. Oto niektóre z nich:

 • Na podstawie środka transportu: jak wspomniano wcześniej, można wyróżnić transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy oraz Intermodalny, który łączy kilka środków transportu.

 • Na podstawie zakresu: transport może być krajowy lub międzynarodowy, a w skali międzynarodowej można wyróżnić transport międzykontynentalny, transkontynentalny, regionalny itd.

 • Na podstawie rodzaju towarów: różne modele transportowe są bardziej lub mniej odpowiednie dla różnych rodzajów towarów. Na przykład, chłodnie są używane do transportu żywności, cysterny do transportu cieczy, kontenery do transportu generalnego ładunku itd.

 • Na podstawie struktury łańcucha dostaw: modele transportowe mogą być dostosowane do różnych struktur łańcucha dostaw, takich jak hub-and-spoke (centrala i szprychy), direct-to-store (bezpośrednio do sklepu), cross-docking, itd.

 • Na podstawie zrównoważenia: coraz więcej modeli transportowych jest projektowanych z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju, takich jak efektywność energetyczna, emisje CO2 i uciążliwość w kontekście hałasu. W tym kontekście transport Intermodalny i kolejowy są często uznawane za bardziej zrównoważone modele transportowe.

modele-transportu-wykorzystywane-w-logistyce

Modele organizacji transportu

Wybór odpowiedniego modelu transportowego zależy od wielu czynników, takich jak odległość, ilość i rodzaj ładunku, dostępność infrastruktury transportowej, koszty, czas dostawy, i wiele innych. Poniżej przedstawiamy modele, które wykorzystywane są podczas organizacji transportu.

Model Promienisty (Radiacyjny)

Model promienisty jest zwykle używany, gdy wszystkie przesyłki są wysyłane z jednego centralnego punktu, zwanej centralą, do wielu różnych miejsc (lub odwrotnie - z wielu miejsc do jednej centrali). W tym modelu przewoźnicy działają jak promienie wychodzące z centrum koła. Jest to typowy model dla systemów dystrybucji (hub-and-spoke), gdzie centrala pełni rolę huba, a miejsca docelowe - rolę szprych.

Kiedy warto zastosować model promienisty?

Model promienisty, zwany również modelem centrali i szprych jest szczególnie efektywny w sytuacjach, gdy istnieje centralny punkt (hub), z którego towary są dystrybuowane do wielu miejsc docelowych, lub do którego towary są dostarczane z wielu miejsc.

Model Wahadłowy Ciągły. Na czym polega model wahadłowy?

Model wahadłowy odnosi się do sytuacji, w której transport odbywa się pomiędzy dwoma punktami w tę i z powrotem. Jest to często stosowane w transporcie miejskim (na przykład w przypadku autobusów czy pociągów), ale także w logistyce, na przykład, kiedy ciężarówki dostarczają towary z magazynu do sklepu i wracają.

Kiedy zastosować model wahadłowy ciągły?

 • Stałe zapotrzebowanie na transport: Jeżeli między dwoma punktami występuje ciągłe i regularne zapotrzebowanie na przewóz towarów, model wahadłowy ciągły może zapewnić efektywny i niezawodny system transportowy.

 • Krótkie dystanse: Model ten jest szczególnie efektywny na krótkich dystansach, gdzie czas podróży jest krótki i pojazdy mogą szybko wracać do punktu wyjścia.

 • Zagwarantowanie ciągłości dostaw: W przypadku, gdy konieczne jest utrzymanie stałego przepływu towarów, na przykład w produkcji na żądanie (Just-In-Time), model wahadłowy ciągły może zapewnić ciągłość dostaw.

 • Unikanie pustych przejazdów: Jeśli istnieje zapotrzebowanie na transport w obu kierunkach, model ten pozwala na zminimalizowanie pustych przejazdów, co zwiększa efektywność transportu.

Model Sztafetowy (Sztafeta)

Model sztafetowy jest stosowany, gdy ładunek jest przekazywany od jednego środka transportu do drugiego w trakcie podróży. Jest to typowe dla transportu Intermodalnego, gdzie ładunek może być przewożony na przykład ciężarówką, następnie pociągiem, a potem ponownie ciężarówką. Ważne jest, aby zapewnić płynne przekazywanie ładunku i synchronizację różnych środków transportu.

Model Obwodowy (Cykliczny)

Model obwodowy stosowany jest wtedy, gdy przewoźnik przemieszcza się wzdłuż ustalonej trasy (obwodu), odwiedzając na tej trasie różne punkty dostaw. Po zakończeniu obwodu cykl zaczyna się od nowa. Model ten jest często stosowany w transporcie miejskim (na przykład autobusy czy tramwaje), ale może być także używany w logistyce, na przykład w dystrybucji towarów do sieci sklepów.

Jakie modele transportu wykorzystuje się w logistyce? Podsumowanie

Podsumowując, wybór modelu transportowego w logistyce jest złożonym procesem transportowym, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, zarówno od strony popytu, jak i podaży. Optymalny model transportowy zależy od konkretnych wymagań i warunków, a także od zdolności do elastycznego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności rynkowych i środowiskowych. Logistyka oraz spedycja międzynarodowa są dynamicznymi dziedzinami, w których modele transportowe są nieustannie ewoluujące, w celu poprawy wydajności, efektywności kosztowej, niezawodności i zrównoważonego rozwoju.

System BDE — charakterystyka naczep z systemem BDE
Cargonite

System BDE — charakterystyka naczep z systemem BDE

Cargonite

W świecie zdominowanym przez cyfrową transformację kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw staje się zdolność do efektywnego gromadzenia, zarządzania i wymiany danych.

Transport Materiałów Niebezpiecznych ADR
Cargonite

Transport Materiałów Niebezpiecznych ADR

Cargonite

Oferujemy przewóz materiałów uznanych przez prawo za niebezpieczne — specjalnie dopasowanymi środkami transportu.

Cykl spotkań z Trans.eu
Cargonite

Cykl spotkań z Trans.eu

Cargonite

W lutym 2023 rozpoczęliśmy cykl spotkań z Trans.eu.

Inteligentne systemy transportowe
Cargonite

Inteligentne systemy transportowe

Cargonite

Inteligentne systemy transportowe mają na celu zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i ekologiczności systemów transportowych, a także poprawę jakości życia obywateli i podróżnych.

Cross trade — definicja i charakterystyka
Cargonite

Cross trade — definicja i charakterystyka

Cargonite

Cross trade to termin często stosowany w logistyce i transporcie międzynarodowym.

Hub logistyczny - transformacja świata logistyki
Cargonite

Hub logistyczny - transformacja świata logistyki

Cargonite

Efektywność i precyzja w zarządzaniu łańcuchem dostaw stały się obecnie kluczowymi elementami sukcesu w branży TSL.

Tranzyt - definicja, rodzaje i przejazd tranzytowy
Cargonite

Tranzyt - definicja, rodzaje i przejazd tranzytowy

Cargonite

Dowiedz się, czym jest tranzyt towarów oraz jakie są rodzaje tranzytu. Artykuł omawia także przewóz bezpośredni i pośredni oraz rolę magazynów tranzytowych. Zdobądź wiedzę na temat tranzytu celnego, WPT oraz procedur TIR i konwencji CMR.

Odprawa celna - definicja, rodzaje, charakterystyka
Cargonite

Odprawa celna - definicja, rodzaje, charakterystyka

Cargonite

Z tego wpisu dowiesz się, czym jest odprawa celna, jakie są jej rodzaje oraz jak poprawnie powinna zostać wykonana. Zapraszamy do przeczytania artykułu!

System WMS - charakterystyka, koszt
Cargonite

System WMS - charakterystyka, koszt

Cargonite

System gospodarki magazynowej - czym jest? Ile kosztuje? Jak wybrać odpowiedni? Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania.

Dok przeładunkowy - charakterystyka i zastosowanie
Cargonite

Dok przeładunkowy - charakterystyka i zastosowanie

Cargonite

Dok przeładunkowy jest kluczowym elementem w różnych sektorach transportu i logistyki.

Otwieramy oddział w Gdańsku
Cargonite

Otwieramy oddział w Gdańsku

Cargonite

W styczniu 2023 otworzyliśmy oddział Cargonite - Gdańsk.

Cargonite członkiem PISiL
Cargonite

Cargonite członkiem PISiL

Cargonite

W grudniu 2022 staliśmy się członkiem PISiL.

Przewozy towarów - rodzaj towaru a dopasowany transport. Jak wybrać?
Cargonite

Przewozy towarów - rodzaj towaru a dopasowany transport. Jak wybrać?

Cargonite

Przewóz towarów w dzisiejszym świecie jest nieodłącznym elementem działalności wielu firm. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj transportu, który będzie dopasowany do rodzaju przewożonego towaru.

Spedytor i logistyk — czym się zajmują i jakie są różnice pomiędzy tymi zawodami?
Cargonite

Spedytor i logistyk — czym się zajmują i jakie są różnice pomiędzy tymi zawodami?

Cargonite

Zastanawiasz się nad różnicami między spedytorem a logistykiem? Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać kluczowe różnice między tymi zawodami. Dowiedz się, jakie obowiązki mają spedytorzy i logistycy oraz poznaj naszą ofertę pracy w Cargonite!

Modele transportowe wykorzystywane w logistyce. Jakie są?
Cargonite

Modele transportowe wykorzystywane w logistyce. Jakie są?

Cargonite

Logistyka jest kluczowym elementem gospodarki, łączącym różne sektory i umożliwiającym sprawną wymianę towarów na skalę globalną. Aby sprostać zadaniu, branża TSL wykorzystuje modele transportowe, dostosowane do konkretnych potrzeb, wymagań i warunków.

Bieg Firmowy dla Fundacji Everest
Cargonite

Bieg Firmowy dla Fundacji Everest

Cargonite

Bieg Firmowy dla Fundacji Everest. To była już 10 edycja tego wydarzenia.

GO ft. Dominik Zadora Champion Fight Club
News

GO ft. Dominik Zadora Champion Fight Club

News

GO ft. Dominik Zadora Champion Fight Club

ZJAZD KIEROWNIKÓW 2022 Omida Group
News

ZJAZD KIEROWNIKÓW 2022 Omida Group

News

Zjazd Kierowników Omida Group 2022

Razem możemy więcej
News

Razem możemy więcej

News

Cargonite Team pomagamy Ukrainie

Partnerstwo z Spedytor.org
Cargonite

Partnerstwo z Spedytor.org

Cargonite

W styczniu 2022 podjęliśmy współpracę ze Spedytor.org! W ramach współpracy opracujemy cykl artykułów o bezpieczeństwie w transporcie.

CARGONITE Logo
PL
EN
Lokalizacja

Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, PL

Copyright © CARGONITE 2024. Designed & Developed by AppClever. Wszelkie prawa zastrzeżone
Szybkie zapytanie
Szybkie zapytanie
Wyceń transport
lights at night
Konsultacja z doświadczonym spedytorem

Szybkie zapytanie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Cargonite Spółka z .o.o

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Cargonite telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Wypełnij wymagane pola

Prześlij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Cargonite Spółka z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, przez e-mail: rodo@cargonite.pl lub telefonicznie: +48 453 019 266. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

CARGONITE

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych do faktur. Aktualne dane znajdują się w zakładce Kontakt.

OK

Przeglądając tę stronę zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności

OK