CARGONITE
Wyceń transport
Usługi
Transport IntermodalTransport Międzynarodowy LTL Transport Międzynarodowy FTLTransport KolejowyTransport MorskiImport - Eksport ChinyObsługa KontenerówOdprawa CelnaMagazynowanieSzkoleniaUsługi Cyfrowe w TSL
Transport
Flota
Branże
News
Przewoźnik
Kariera
Kontakt
Panel
PL
EN
Transport krajowy

Transport krajowy

TRANSPORT

Transport krajowy to kluczowa gałąź przemysłu transportowego, obejmująca wszelkiego rodzaju transport towarów na terenie danego kraju.

Transport krajowy

Ten rodzaj transportu obejmuje głównie transport drogowy oraz kolejowy.  Usługi transportu krajowego mogą obejmować transport całopojazdowy, drobnicowy, express czy specjalistyczny — zależnie od specyficznych wymagań klienta. W artykule skupimy się głównie na transporcie drogowym, który w głównej mierzej jest realizowany transporcie krajowym.

WYCENA TRANSPORTU - Jeśli potrzebujesz wycenić transport krajowy, wypełnij formularz!

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Na czym polega krajowy transport drogowy
 3. Licencja na Transport Krajowy
 4. Transport Krajowy do 3.5 Tony — Wymagania 2023
 5. Transport Krajowy — Cennik
 6. CMR w Transporcie Krajowym
 7. List Przewozowy w Transporcie Krajowym
 8. Transport Krajowy Drobnicowy
 9. Transport Krajowy Całopojazdowy
 10. Podsumowanie

W artykule dowiesz się: 

 • Jaka jest definicja transportu drogowego w Polsce definicję i istotę transportu drogowego w Polsce.
 • Dokumenty, które są niezbędne do realizacji transportu drogowego 
 • Poznasz rodzaje transportu krajowego — wyszczególnienie i charakterystyka transportu drobnicowego i całopojazdowego.

Krajowy Transport Drogowy

Transport drogowy jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłu transportowego, stanowiąc kluczowy element łańcucha dostaw. W kontekście krajowym transport drogowy odnosi się do przewozu towarów i osób za pomocą pojazdów drogowych, takich jak ciężarówki, busy, czy samochody dostawcze, w obrębie granic danego kraju. Podstawowym elementem krajowego transportu drogowego są samochody ciężarowe, które przewożą różne rodzaje ładunków, począwszy od surowców i materiałów, na gotowych produktach kończąc. Transport drogowy umożliwia szybki i efektywny przepływ towarów, a jego siła leży w elastyczności, dostępności i efektywności kosztowej.

Licencja na Transport Krajowy

Licencja na transport krajowy to dokument wydawany przez właściwe organy administracji państwowej, który uprawnia do prowadzenia działalności w zakresie przewozu towarów i osób na terenie danego kraju. Licencja jest niezbędna dla wszystkich przedsiębiorstw pragnących prowadzić działalność transportową, a jej brak może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

W Polsce, licencje na transport drogowy wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby przewoźnika. Proces uzyskania licencji obejmuje spełnienie szeregu wymagań, takich jak:

 • Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie transportu drogowego, co jest zazwyczaj potwierdzane przez osoby zarządzające transportem w firmie, które muszą posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.
 • Zabezpieczenie finansowe — przewoźnik musi wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe do prowadzenia działalności transportowej.
 • Posiadanie odpowiednich pojazdów do transportu — pojazdy muszą spełniać określone normy techniczne i być regularnie poddawane przeglądom.

Licencja na transport krajowy jest ważna na czas nieokreślony, jednak przewoźnik jest zobowiązany do regularnego potwierdzania spełniania wymagań licencyjnych. Celem wymogów licencyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości usług transportowych, ochrona klientów i utrzymanie standardów profesjonalizmu w sektorze transportowym.

Rodzaje transportu - Cargonite

Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Transport Krajowy do 3.5T - Wymagania 2023

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi na rok 2023, transport krajowy towarów o masie do 3,5 tony jest uznawany za działalność lekkiego transportu drogowego. W przeciwieństwie do ciężkiego transportu drogowego, tego rodzaju działalność nie wymaga specjalnej licencji transportowej, co jednak nie znaczy, że jest pozbawiona innych regulacji i wymogów.

 • Ubezpieczenie: Przedsiębiorca prowadzący taki transport musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie, które pokryje potencjalne szkody powstałe w trakcie przewozu towarów. Jest to szczególnie istotne w przypadku transportu towarów wartościowych lub specjalistycznych.
 • Przeglądy techniczne: Pojazdy używane do transportu muszą być regularnie serwisowane i podlegać przeglądom technicznym, aby zapewnić ich bezpieczne i niezawodne działanie.
 • Kwalifikacje kierowcy: Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy odpowiednie do typu pojazdu, którym się porusza. Dodatkowo przewoźnicy powinni przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, aby zapewnić ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.
 • Dokumentacja przewozu: Mimo że nie jest wymagana licencja transportowa, przewoźnicy są zobowiązani do posiadania odpowiedniej dokumentacji przewozowej, takiej jak list przewozowy, który zawiera informacje na temat towarów, nadawcy i odbiorcy.

Transport Krajowy — Cennik

Cennik usług transportowych jest zależny od wielu czynników, dlatego nie jest możliwe podanie jednolitej stawki. Koszt transportu krajowego zależy od takich czynników, jak:

 • Odległość: Koszt transportu zazwyczaj wzrasta wraz z odległością. Dłuższy dystans może także wpływać na inne koszty, takie jak opłaty za nocleg kierowców czy koszty paliwa.
 • Rodzaj ładunku: Różne rodzaje ładunków mogą wymagać różnych typów pojazdów lub specjalistycznego sprzętu, co może wpływać na koszt. Na przykład, transport chłodniczy czy transport niebezpiecznych materiałów zazwyczaj jest droższy niż standardowy transport.
 • Waga i rozmiar ładunku: Cięższe i większe ładunki mogą wymagać większych pojazdów lub specjalistycznego sprzętu, co zazwyczaj zwiększa koszt.
 • Czas dostawy: Ekspresowe dostawy lub dostawy w określone godziny mogą być droższe niż standardowe usługi.
 • Zakres usług: Dodatkowe usługi, takie jak ładunek i rozładunek, magazynowanie, czy ubezpieczenie towaru mogą zwiększyć koszt transportu.

Stan dróg i warunki pogodowe: Trudne warunki na drogach czy niekorzystne warunki pogodowe mogą wpływać na koszt transportu, zwiększając czas dostawy czy koszty paliwa.

Transport kolejowy - Cargonite)

Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna

CMR w Transporcie Krajowym

CMR to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu drogowego, która obejmuje także transport krajowy. CMR to skrót od francuskich słów "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route", co w tłumaczeniu na język polski oznacza "Konwencję dotyczącą umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów". Chociaż CMR jest konwencją międzynarodową, to jest często stosowana także w transporcie krajowym, ze względu na to, że dostarcza szczegółowy i sprawdzony wzór dla listu przewozowego.

List przewozowy CMR jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy o przewóz towarów, a także przyjęcie towarów do przewozu przez przewoźnika. Dokument ten zawiera wiele istotnych informacji, takich jak dane nadawcy i odbiorcy, szczegółowy opis ładunku, miejsce i termin dostawy, oraz informacje dotyczące kosztów transportu. CMR ustanawia także zasady odpowiedzialności przewoźnika za przesyłkę, co jest kluczowe w przypadku ewentualnych uszkodzeń lub utraty ładunku. Przewoźnik jest zazwyczaj odpowiedzialny za towar od momentu jego przyjęcia do momentu dostarczenia.

List Przewozowy w Transporcie Krajowym

List przewozowy jest jednym z najważniejszych dokumentów w transporcie krajowym. Jest to dokument, który jest sporządzany przez przewoźnika (lub nadawcę) podczas odbioru ładunku do przewozu. Służy jako dowód zawarcia umowy przewozu, a także potwierdza przyjęcie towarów do przewozu przez przewoźnika.

Ważne elementy listu przewozowego obejmują:

 • Dane Nadawcy i Odbiorcy: List przewozowy musi zawierać pełne dane zarówno nadawcy, jak i odbiorcy towaru.
 • Opis Towaru: Powinien zawierać szczegółowy opis towaru, w tym rodzaj, wagę, ilość, oraz, jeśli to konieczne, specjalne instrukcje dotyczące jego obsługi.
 • Miejsce i Termin Dostawy: Powinien zawierać informacje o miejscu dostarczenia towaru oraz oczekiwanym terminie dostawy.
 • Koszt Transportu: Jeżeli koszt transportu jest naliczany na podstawie specyficznych warunków towaru, takie jak waga towaru czy odległość, te szczegóły powinny być zaznaczone na liście przewozowym.

Dodatkowym punktem jest także dodatkowa informacja dla przewoźnika, który powinien być poinformowany o ewentualnym niebezpieczeństwie wynikającym np. z przewozu materiałów delikatnych czy niebezpiecznych.

Transport Krajowy Drobnicowy

Transport drobnicowy, zwany również LTL (Less Than Truckload), to forma transportu, w której towar przewożony przez pojazd nie zajmuje całości jego ładowności. Jest to często stosowana metoda przewozu dla niewielkich ilości towarów, które nie wymagają użycia całego samochodu ciężarowego.

Cechy transportu drobnicowego obejmują:

 • Zbiorowy transport: W transporcie drobnicowym, towary od różnych nadawców są ładowane na jednym pojeździe. Każdy z tych towarów jest zazwyczaj przesyłką o niewielkim gabarycie.
 • Ekonomia: Dzięki zbiorczemu załadunkowi, koszty transportu są rozdzielane pomiędzy kilku nadawców, co czyni transport drobnicowy bardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla małych i średnich przesyłek.
 • Częstsze zatrzymywania: Pojazdy wykorzystywane do transportu drobnicowego zatrzymują się częściej, aby załadować i rozładować towary. To może oznaczać dłuższy czas trwania trasy, ale pozwala na bardziej elastyczne planowanie przewozu.
 • Opieka nad towarami: W transporcie drobnicowym, przewoźnik często zajmuje się całością procesu — od załadunku, przez transport, aż do rozładunku towaru. Dzięki temu transport drobnicowy często zapewnia wyższy poziom opieki nad przewożonymi towarami.
 • Ochrona środowiska: Transport drobnicowy jest również bardziej przyjazny dla środowiska, ponieważ redukuje liczbę półpełnych lub częściowo załadowanych pojazdów na drogach, co przekłada się na mniejsze emisje CO2 na przewożoną jednostkę ładunku.

Transport drobnicowy jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują przewozić mniejsze ilości towarów na terenie kraju i szukają ekonomicznych i efektywnych rozwiązań.

Transport Krajowy Całopojazdowy

Transport krajowy całopojazdowy, często nazywany transportem FTL (Full Truck Load), to rodzaj transportu, w którym ładunek jednego nadawcy wypełnia całą przestrzeń ładunkową pojazdu lub jest na tyle duży, że uniemożliwia przewóz innych towarów. Ten rodzaj transportu jest powszechnie stosowany, gdy firma ma do przewiezienia duże ilości towaru, które zajmują całą powierzchnię naczepy  lub gdy specyfika towarów wymaga przewiezienia go jako ładunek FTL.

Jedną z głównych zalet transportu całopojazdowego jest to, że przewoźnik przewozi ładunek bezpośrednio z punktu A do punktu B, bez dodatkowych postojów na załadunek czy rozładunek innych towarów. Dzięki temu czas transportu jest zazwyczaj krótszy w porównaniu do transportu drobnicowego.

Ponadto transport całopojazdowy zazwyczaj jest bezpieczniejszy dla towarów, ponieważ minimalizuje ryzyko uszkodzeń powstałych podczas załadunku i rozładunku towarów. Daje to również nadawcom większą kontrolę nad tym, jak ich towar jest przewożony i dostarczany.

Podsumowanie

Transport krajowy jest integralną częścią gospodarki, umożliwiając efektywny przepływ towarów i usług na terenie całego kraju. Dzieli się na kilka rodzajów, w tym transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Transport drogowy, zarówno całopojazdowy (FTL), jak i drobnicowy (LTL), odgrywa kluczową rolę, oferując elastyczność i dostępność w porównaniu do innych form transportu. Transport krajowy jest dynamicznym i skomplikowanym obszarem, który wymaga szczegółowej wiedzy i doświadczenia, ale jest niezmiernie ważny dla sprawnego funkcjonowania gospodarki kraju. Aby sprawnie wykonać transport krajowy - skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy w wyborze odpowiedniego środka transportu dobranego do ładunku.

Wyceń transport
wheresection
transport

międzynarodowy

Dowiedz się więcej
Transport Hiszpania
Transport Międzynarodowy

Transport Hiszpania

Dowiedz się więcej
Transport Niemcy
Transport Międzynarodowy

Transport Niemcy

Dowiedz się więcej
Transport Francja
Transport Międzynarodowy

Transport Francja

Dowiedz się więcej
Transport Belgia Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Belgia

Dowiedz się więcej
Transport Netherlands Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Holandia

Dowiedz się więcej
Transport Portugalia
Transport Międzynarodowy

Transport Portugalia

Dowiedz się więcej
Transport Czechy - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Czechy

Dowiedz się więcej
Transport Słowacja - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Słowacja

Dowiedz się więcej
Transport Austria - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Austria

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Luksemburg - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Luksemburg

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Włochy - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Włochy

Dowiedz się więcej
Transport Międzynarodowy Dania - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Dania

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Szwecja - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Szwecja

Dowiedz się więcej
Transport Norwegia - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Norwegia

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Finlandia - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Finlandia

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Estonia - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Estonia

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Litwa - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Litwa

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Łotwa - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Łotwa

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Węgry - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Węgry

Dowiedz się więcej
Transport Rumunia - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Rumunia

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Wielka Brytania - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Wielka Brytania

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Albania - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Albania

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Bułgaria - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Bułgaria

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Andora - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Andora

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Chorwacja - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Chorwacja

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Bośnia i Herzegowina - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Bośnia i Hercegowina

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Czarnogóra - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Czarnogóra

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Grecja - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Grecja

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Irlandia - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Irlandia

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Kosowo - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Kosowo

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Liechtenstein - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Liechtenstein

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Monako - Cargonite
transport międzynarodowy

transport monako

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Turcja - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Turcja

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Macedonia - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Macedonia

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Mołdawia - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Mołdawia

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Serbia - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Serbia

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Malta - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Malta

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Szwajcaria - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Szwajcaria

Dowiedz się więcej
Transport międzynarodowy Słowenia - Cargonite
Transport Międzynarodowy

Transport Słowenia

Dowiedz się więcej
wheresection
firma transportowa

transport gdańsk

Dowiedz się więcej
wheresection
firma transportowa

transport wrocław

Dowiedz się więcej
lights at night
Dostosowana do Twoich wymagań

Wycena Transportu

Dodaj kolejny ładunek

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Cargonite Spółka z .o.o

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Cargonite telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Wypełnij wymagane pola

Prześlij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Cargonite Spółka z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, przez e-mail: rodo@cargonite.pl lub telefonicznie: +48 453 019 266. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

CARGONITE

CARGONITE Logo
PL
EN
Lokalizacja

Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, PL

Copyright © CARGONITE 2024. Designed & Developed by AppClever. Wszelkie prawa zastrzeżone
Szybkie zapytanie
Szybkie zapytanie
Wyceń transport
lights at night
Konsultacja z doświadczonym spedytorem

Szybkie zapytanie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Cargonite Spółka z .o.o

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Cargonite telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Wypełnij wymagane pola

Prześlij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Cargonite Spółka z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, przez e-mail: rodo@cargonite.pl lub telefonicznie: +48 453 019 266. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

CARGONITE

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych do faktur. Aktualne dane znajdują się w zakładce Kontakt.

OK

Przeglądając tę stronę zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności

OK